Bezpieczeństwo i wygoda

Szczególną rolę dla bezpieczeństwa i wygody osób znajdujących się w budynku pełnią okna i klapy oddymiające. Systemy oddymiania grawitacyjnego są jednym z podstawowych systemów wykorzystywanych do odprowadzania dymu i ciepła a przede wszystkim utrzymują drożność dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych.